Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο προς πώληση Βυζάντιο (Καλαμαριά)
€ 90.000, 144 τ.μ.
Γραφείο προς πώληση Νέα Κρήνη (Καλαμαριά)
€ 100.000, 210 τ.μ.
Κατάστημα προς πώληση Κέντρο (Καλαμαριά)
€ 70.000, 30 τ.μ.